Gruppen bag defrivillige.dk:
Steen Petersen  Send mail
Poul Snedker  Send mail
Hans Svejstrup  Send mail
Jette Nielsen  Send mail

   
 

Tanken er at vi i denne initiativgruppe vil drøfte hvad vi synes defrivillige.dk kan bruges til.
vi vil undersøge hvad der ellers kan være af arrangementer der har behov for frivillige.

Og vi vil meget gerne modtage input fra jer med gode ideer.

Vi vil i løbet af 2007 forberede et forslag til nogle vedtægter og så vil vi senest 1. kvartal 2008 indkalde til en stiftende generalforsamling i den forening der fremover vil sørge for at defrivillige.dk kan virke på demokratisk vis.